13. Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2014-0241142)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender den indstillede ansøgning under pkt. 1 (bilag 1).

Problemstilling

En forening har søgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge, til 1. år af et 2-årigt projekt.

Udvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Løsning

1. Girlz United

Flerårigt projekt - aktivitetsudvikling.

Girlz United er indstillet til en bevilling på 89.750 kr. som støtte til 1. år af projektet "Farvefabrikken rykker til NV". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.), materialer (5.000 kr.) og PR/info (6.000 kr.).
Til projektets 2. år vil foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om en bevilling på 92.750 kr.

Formål og målgruppe.

Girlz United vil etablere et nyt kreativt værksted for piger i Nordvest. Målgruppen er etniske minoritetspiger fra Fuglekvarteret i alderen 6 - 11 år. Foreningen har via foreningsguiden i området erfaret, at der mangler et modspil til alle de fysiske tilbud der er i området. Dette kreative værksted vil kunne tiltrække de ikke sportsinteresserede piger og give dem en mulighed for at deltage i foreningslivet. Udfra erfaringerne fra foreningens to kreative værksteder på Amager skal pigerne fra Nordvest gennemføre kreative projekter, f.eks. tegning, maling, syning, collage og tryk. Pigerne skal udfordres på fantasi og form- og farveforståelse og opleve det positive ved at indgå i et socialt fællesskab. Aktiviteten skal foregå ugentligt i billedkunstlokalet på Grøndalsvængets Skole.

Foreningen vil samarbejde med Grøndalsvængets Skole samt en række af områdets lokale aktører.

Varighed.

Projektperioden er 1. april 2015 - 31. marts 2017.

Succeskriterier.

Projektets mål er at få 10 nye medlemmer i foreningen, at rekruttere 6 frivillige instruktører, og at inddrage 5 forældre i foreningens aktiviteter. Herudover vil projektet afholde to sociale aktiviteter på tværs af bydele.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 89.750 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2015 et budget på 5.369.603 kr.

Der indstilles til dette møde et projekt med et forbrug på 89.750 kr., og der er meddelt en administrativ bevilling med et forbrug på 74.870 kr.


 Udviklingspuljens budget 2015                       5.369.603 kr.
 Indstillet til dette møde                      89.750 kr.
 Administrativ bevilling                      74.870 kr.
 Rest på budget 2015                5.204.983 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Mads Kamp Hansen

                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.