18. Anmodning fra Fægteklubben Trekanten om dispensation for overholdelse af ansøgningsfrist for tilskud til lederkurser (2014-0248383)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en anmodning om dispensation for fristen for lederkurser 3. periode 2014

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på Fægteklubben Trekantens anmodning om dispensation for overholdelse af ansøgningsfrist for tilskud til lederkurser 3. periode 2014.

Problemstilling

Fægteklubben Trekanten har kontaktet forvaltningen med en anmodning om dispensation for overholdelse af ansøgningsfrist for tilskud til lederkurser 3. periode 2014. Frist var d. 3. nov. 2014. Foreningen blev orienteret om at forvaltningen ikke kan dispensere for frister. Fægteklubben Trekanten har efterfølgende indsendt en anmodning om dispensation til Folkeoplysningsudvalget. Anmodning om dispensation fremgår af bilag 1.

Løsning

De frivillige folkeoplysende foreninger, der kan søge om tilskud til lederkuser, skal gøre dette inden for fire frister årligt. Fristerne vedrører fire perioder årligt. Fristen for 3. periode 2014 for kurser afholdt inden for perioden 1. juli - 30. sep. 2014, var d. 3. nov. 2014. Fægteklubben Trekanten ansøgte ikke inden for fristen d. 3. nov. 2014 for kurset "Sommerlejr 2014", der blev afholdt 7. - 9. aug. 2014.

Der deltog 14 ledere fra foreningen i kurset. Den samlede kursusudgift pr. deltager var 1.915 kr. Jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København pkt. 4.4 ville foreningen være berettiget til 1.532 kr. i tilskud pr. deltager.

Økonomi

Hvis indstillingen tiltrædes, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Fægteklubben Trekanten orienteres om udvalgets beslutning.Mads Kamp Hansen


                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.