12. Udviklingspuljen for børn og unge 2014 (2014-0241142)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender den indstillede ansøgning under pkt. 1 (bilag 1).

Problemstilling

En forening har søgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge til 2. år af et 2-årigt projekt.

Udvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Løsning

1. Stevnsgade Basketball Klub

Flerårigt projekt - Partnerskab/børn med særlige behov.

Stevnsgade Basketball Klub er indstillet til en bevilling på 53.100 kr. som støtte til 2. år af projektet "Basketball på folkeskolerne på Nørrebro". Der søges støtte til instruktørløn (43.100 kr.), materialer (5.000 kr.) og PR/info (5.000 kr.). Til projektets 1. år blev der bevilget 53.100 kr. som støtte til samme poster.

Formål og målgruppe.

Projektets formål er at introducere børn til basketball, for hermed at bane vejen til foreningsidrætten og rekruttere nye medlemmer til foreningen. Målgruppen er børn fra Nørrebros folkeskolers 3. og 4. klassetrin.

I projektets 1. år har foreningen indgået samarbejdsaftaler med Rådmandsgades Skole, Nørrebro Park Skole, Guldberg Skole og Blågård Skole. Her samarbejdes med skolernes ledelse og idrætslærere.

Foreningen har allerede etableret et U-10 pige hold og et ekstra U-12 drenge hold på baggrund af projektet.

Projektets mål om at få 30 nye indmeldte børn i foreningen er opnået efter det 1. år. 
Foreningen ser nu frem til at bruge projektets sidste år på at etablere flere hold og få et solidt samarbejde i stand med skolerne.

Varighed.

Projektperioden blev inden projektets start og efter aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen ændret til 1. januar 2014 - 31. december 2015.

Succeskriterier.

Projektets mål om at få 30 nye medlemmer er opnået. Herudover er foreningen godt på vej til at nå målet om at 75 % af alle børn fra 3. og 4. klassetrin på Nørrebros skoler får kendskab til basketball.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 53.100 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2014 et budget på 5.565.000 kr.

Der indstilles til dette møde et projekt for i alt 53.100 kr., og der er meddelt to administrative bevillinger med et forbrug på i alt 15.715 kr.


Resterende midler efter FOU 25. oktober 2014       58.595 kr.
Uforbrugte midler fra IF Stadion    4.500 kr.
Indstillet til dette møde   53.100 kr.
Administrativ bevilling      5.715 kr.
Rest på budget     4.280 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.


Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Peter Kjøller forlod mødet under dette punkt grundet inhabilitet.

Indstillingen blev godkendt.