20. Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i februar 2015 (2014-0039555)

Oversigt over planlagte sager på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Løsning

Folkeoplysningsudvalgets møde i februar 2015:

Gennemgang af VIFO/IDAN yogaundersøgelse
Udviklingspuljen for børn og unge
Godkendelse af foreninger der kun søger lokaler


Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Der blev fremsat forslag om, at udvalgets dagsordener og bilagsmateriale fremsendes i papirform.

Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et notat om mulighederne for at fremsende dagsordener og bilagsmateriale i papirform.

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.