19. B-sag: Godkendelse af foreninger der kun søger lokaler (2014-0246695)

Folkeoplysningsudvalget skal godkende nye foreninger, der søger om lokaler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender 6 foreninger, der søger om lokaler, jf. tabel 1.

 

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. De ansøgende foreninger har ansøgt om og opfylder kravene til at blive godkendt som en folkeoplysende forening med henblik på at få stillet lokaler til rådighed.

Løsning

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal den ansøgende forening opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder derfor vedtægter fra foreninger, der søger om godkendelse.

Når en forenings ansøgning er komplet, giver forvaltningen en administrativ godkendelse, der gør det muligt for foreningen at søge og reservere lokaler og påbegynde aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på det førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Alle ansøgende foreninger har fået en administrativ godkendelse.

Foreningerne i tabel 1 indstilles til godkendelse som folkeoplysende foreninger, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune. De ansøgende foreningers formål fremgår af bilag 1.

Tabel 1.
 Foreningens navn Aktivitet   Antal medlemmer under 25 år Antal medlemmer over 25 år 
Amager social håndbold Håndbold  2 24
Cubansk danseforening Dans og kultur 1 13
Fodboldklubben Sporting Skovsnegl Fodobld 19 4
Folehavens kvindeforening Idræt og kultur 0 24
Foreningen for enlige forældre og skilsmissebørn Idræt 0 21

Ngatch Fall Family

Dans, musik og kultur 1 8

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.


Mads Kamp Hansen    

                                                                              /Marianne Kruckow

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.