5. Høring om daghøjskoleområdet i kultur- og fritidspolitikken (2014-0200259)

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at høre Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til indstilling om at indarbejde daghøjskoleområdet i kultur- og fritidspolitikken.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget afgiver bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget i sag om at indarbejde daghøjskolepolitikken i den overordnede kultur- og fritidspolitik.

Problemstilling

Daghøjskolepolitikken skal ligesom andre politikker indarbejdes i en overordnet kultur- og fritidspolitik. Forvaltningen har skrevet en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget om daghøjskolepolitikken, som blev behandlet på udvalgets møde den 20. november 2014. Her blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på at indhente Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger. 

Løsning

Folkeoplysningsudvalget skal komme med bemærkninger til indstilling om at indarbejde daghøjskoleområdet i kultur- og fritidspolitikken. Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt som bilag 1.

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets tilkendegivelser bliver sendt til Kultur- og Fritidsudvalget.


Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget havde ingen bemærkninger til daghøjskolepolitikken.