2. Godkendelse af referat

Beslutning

Vedrørende mødets punkt 4 ønskede Poul Henning Jørgensen ført til protokols, at han ikke kunne godkende forvaltningens 10 forslag til principper, da han opfattede de 7 af principperne som en hindring for at lave god aftenskole.

Referatet blev herefter godkendt.