1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:
Rikke Lauritzen, Michael Gatten, Jakob Næsager og Henrik Nord (som suppleant for Andreas Pourkamali).

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:
Anne Marie Hannberg, Charlotte Lorenzen, John Kalo, Ole Sørensen, Peter Hollbaum-Hansen, Poul Henning Jørgensen og Torben Schipper.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:
Anders Gredal Berner, Asger Gaard, Bjarne P. Nielsen, Per Vandrup, Peter Kjøller og Søren Hemmingshøj.

Tilforordnede:
Birgitte Arentoft Bojko.

Fra forvaltningen:
Mads Kamp Hansen, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Følgende havde meldt afbud:
Rune Dybvad, Peter Mark Lundberg, Peter Thiele og Tue Hækkerup.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 16. december 2014:
Der var enighed om at gøre punkterne 18 og 20 til A-sager.

Med disse ændringer blev dagsordenen vedtaget.