Mødedato
16-12-2014 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets seminar (2014-0127492)
5Høring om daghøjskoleområdet i kultur- og fritidspolitikken (2014-0200259)
6Opfølgning på principper og satser for tilskud til Folkeoplysning (2014-0154429)
7Ansøgning 2015 for Børne- og ungeforeninger (2014-0240016)
8Ansøgning 2015 for voksenundervisning (2014-0248622)
9Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2014 (2014-0217332)
10Frister for folkeoplysende foreninger 2015 (2014-0248185)
11Ansøgning til udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2014-0233336)
12Udviklingspuljen for børn og unge 2014 (2014-0241142)
13Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2014-0241142)
14Udpegning af to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget til Brugerudvalget i DGI-Byen for perioden 2015-2016 (2014-0196711)
15Mødeplan 2015 for Folkeoplysningsudvalget (2014-0232743)
16Eventuelt
17B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2014-0241142)
18Anmodning fra Fægteklubben Trekanten om dispensation for overholdelse af ansøgningsfrist for tilskud til lederkurser (2014-0248383)
19B-sag: Godkendelse af foreninger der kun søger lokaler (2014-0246695)
20Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i februar 2015 (2014-0039555)