UdvalgMødedato
FOU16-12-2008 15:00:00

FOU Åben dagsorden

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Bemærkninger til beslutningsprotokol fra mødet den 22. oktober 2008
3Meddelelser
4Afrapportering fra strategigrupper
5Fokusområder 2009 - under Udviklingspuljen for børn og unge
6Udviklingspuljen for børn og unge 2008
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 3
Bilag: Bilag 4
Bilag: Bilag 5
7Udviklingspuljen for børn og unge 2009
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 3
Bilag: Bilag 4
Bilag: Bilag 5
8Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler
Bilag: Bilag 1
9Regnskabsaflæggelse for 2007 for de frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 3
Bilag: Bilag 4
10Ansøgninger om tilskud fra frivillige folkeoplysende foreninger for 2009
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 2a
Bilag: Bilag 3
Bilag: Bilag 4
Bilag: Bilag 5
Bilag: Bilag 6
11Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun ansøger om lokaler
12Omfordeling af tilskud 2008 - den folkeoplysende voksenundervisning
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
13Behandling af ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2009
Bilag: Bilag 1
Bilag: Bilag 2
Bilag: Bilag 3
Bilag: Bilag 4
Bilag: Bilag 5
Bilag: Bilag 6
Bilag: Bilag 7
14Sommeraktiviteter 2009 for børn og unge hos de folkeoplysende foreninger
Bilag: Bilag 1
15Foreningernes prisuddeling 2009
16Studietur til Aalborg
Bilag: Bilag 1
17Orientering om Ansøgningsfrister 2009 på folkeoplysningsområdet
18Godkendelse af mødeplan for 2009
Bilag: Bilag 1
19Eventuelt