Mødedato
16-04-2016 11:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om lokaletilskud til aftenskoler med sårbare deltagere ( )
5Udpegning af arbejdsgruppemedlemmer i forbindelse med revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysende aktiviteter i København (2015-0274951)
6Støtte til folkeoplysende foreninger med religiøs tilknytning (2016-0057966)
7Folkeoplysning 2020 - status ( )
8Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for perioden maj-december 2016 (2016-0072756)
9Eventuelt ( )
10Orientering om ophør af udlån på Institut for Idræt (2016-0075817)
11B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0068141)
12B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2016-0076703)
13B-sag: Kommende sager ( )