16. Frister for folkeoplysende foreninger 2016 (2015-0264843)

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte frister for de folkeoplysende foreninger i 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de angivne frister for folkeoplysende foreninger i 2016.

 

 

 

Problemstilling

I henhold til retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København beslutter Folkeoplysningsudvalget ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger.

 

Løsning

Lokaleudlån  Frist 2016                    
Indendørsfaciliteter. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsperioden
gælder for perioden august 2016 - juni  2016                                             
1. februar 2016

                         

Børne- og ungeforening   Frist 2016
Regnskab 2015 og ansøgning 2017 1. juni kl. 14.00
Nye foreninger*, der søger tilskud for hele 2017 3. oktober kl. 14.00
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden marts - december 2016 1. februar kl. 14.00
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden maj - december 2016 1. april kl. 14.00 
Nye foreninger, der søger tilskud for perioden september - december 2016 1. august kl. 14.00 
* Foreninger, der ikke har modtaget tilskud i to år betegnes også som nye.

Aftenskoler Frist 2016              
Tilskudsansøgning for hele 2017 3. oktober kl. 14.00
Tilskudsansøgning for kendte aftenskoler, der søger for perioden marts - december 2016 1. februar kl. 14.00
Tilskudsregnskab 1. april kl. 14.00
Virksomhedsregnskab for aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud 2. maj kl. 14.00
Nye aftenskoler, der søger tilskud til efterårssemester (frist rykket 1 måned frem) 1. april kl. 14.00
Nye aftenskoler, der søger tilskud for hele 2017 3. oktober kl. 14.00

Lederkurser   Frist 2016
1. periode (1. december 2015 - 30. marts 2016) 2. maj
2. periode (1. april - 30. juni 2016)  1. august 
3. periode (1. juli - 30. september 2016)                                              1. november
4. periode (1. oktober - 30. november 2016) 2. januar 2017

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Ansøgningsfristerne vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside, i nyhedsbrevet, i retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København samt i de aktuelle tilskuds- og regnskabsskemaer.Mads Kamp Hansen


                                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Indstillingen blev korrigeret således, at ansøgningsperioden for indendørsfaciliteter gælder for perioden august 2016 - juni 2018.

Med denne ændring blev indstillingen godkendt.