8. Oplæg om revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysende aktiviteter i København (2015-0274951)

Forvaltningen har i efteråret 2015 arbejdet med blandt andet sagsgange og retningslinjer på folkeoplysningsområdet. Forvaltningen fremlægger status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

 

Problemstilling

Forvaltningen har med henblik på en optimering gennemgået sagsgange og retningslinjer på folkeoplysningsområdet.

 

Løsning

Forvaltningen orienterer om status på arbejdet med sagsgange og retningslinjer på folkeoplysningsområdet.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Forvaltningen fortsætter arbejdet med revisionen af sagsgange og retningslinjer efter Folkeoplysningsudvalgets ønsker.

 

Mads Kamp Hansen

 

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.