17. B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2015-0268389)

Folkeoplysningsudvalget skal godkende nye foreninger, der søger om lokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tre foreninger, der søger om godkendelse og lokaler (bilag 1).

 

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. De ansøgende foreninger har ansøgt om og opfylder kravene til at blive godkendt som folkeoplysende foreninger med henblik på at få stillet lokaler til rådighed.

 

Løsning

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal den ansøgende forening opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder derfor vedtægter fra foreninger, der søger om godkendelse.

Når en forenings ansøgning er komplet, giver forvaltningen en administrativ godkendelse, der gør det muligt for foreningen at søge og reservere lokaler og påbegynde aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på det førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De ansøgende foreninger i tabel 1 har fået en administrativ godkendelse.

Foreningerne i tabel 1 indstilles til godkendelse, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune. De ansøgende foreningers formål fremgår af bilag 1.

Tabel 1

Foreningens navn

Aktivitet

Antal medlemmer under 25 år

Antal medlemmer over 25 år

Badminton Vennerne

Badminton

13

0

GAP Persisk kulturforum

Kultur

0

14

 Liberal Alliances Ungdom Politik  123 61

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

 

                                   /Marianne Kruckow               

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1. Indstillingen blev godkendt.