15. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2015-0242068)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser om tilskudsbeløb under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Løsning

1. Copenhagen Floorball Club

Aktivitetsudvikling.

Copenhagen Floorball Club har fået bevilget 98.140 kr. til projektet " Familiefloorball og Satellithold Østerbro".

Formål og målgruppe.
Projektet er opdelt i Familiefloorball, hvor målgruppen er børn i alderen 2 til 7 år og Satellithold på Østerbro, hvor projektet retter sig mod børn fra Nørrebro og Østerbro i alderen 6 til 12 år.

I Familiefloorball er formålet med aktiviteten at få børn og forældre til at lege, bevæge sig og dyrke motion sammen. Træningen består af koordinations- og balanceøvelser og lege som fangeleg, "gå på bom" og balancere med bolde. Tanken er, at forældrene skal være med, hvilket giver dem færdigheden, at kunne lege fysiske lege med deres børn. Herudover skal børnene deltage i interne kampe.
Der trænes lørdag formiddag i Prøvehallen.

Satellitholdene byder på Floorballtræning, bestående af koordinations-, konditions- og balanceøvelser. Herudover vil der blive afviklet kampe på små baner.
Der trænes onsdag eftermiddag på Nyboder Skole.

Foreningen forventer ialt 36 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 1. oktober 2015 - 31. maj 2016.2. FitforKids

Aktivitetsudvikling.

FitforKids har fået bevilget 18.550 kr. til projektet "FitforKids - rekruttering af nye medlemmer".

Formål og målgruppe.
Målgruppen er børn i alderen 7 - 15 år med anden etnisk baggrund end dansk. Træningen vil foregå en ugentlig hverdag og om lørdagen, hvor der i forbindelse med træningen vil blive afholdt "Åbent hus" arrangementer. Der vil herudover blive holdt orienteringsmøder for forældre på skoler i Valby, Østerbro og Amager. 
De deltagende instruktører vil modtage uddannelse med fokus på etniske familier og de problematikker, de kan have, i forhold til at deltage i foreningslivet.  

Foreningen regner med at få 50 nye medlemmer og 3 - 5 nye frivillige instruktører.

Projektperioden er 1. november 2015 - 31. marts 2016.3. Fægteklubben FKT Bispebjerg

Rekruttering.

Fægteklubben FKT Bispebjerg har fået bevilget 41.750 kr. til projektet "Fremme rekrutteringen af børn og unge, herunder børn og unge med særlige behov (diagnoser)".

Formål og målgruppe.
Projektets målgruppe er børn i alderen 6 - 18 år, herunder også børn og unge med særlige behov. Børnene tilbydes 4 timers ugentlig fægtetræning under vejledning af instruktører. Aktiviteten forgår på hverdage i foreningens lokaler. Der er høje sikkerhedskrav til fægteudstyr, og foreningen vil tilbyde børnene at låne udstyret, der er temmelig bekosteligt.
Projektet vil synliggøre sig via Ferie Camps, facebook og foreningens hjemmeside. Herudover forventer foreningen at kunne rekruttere deltagere via et sideløbende skolesamarbejde med Tagensbo skole.

Foreningen forventer at kunne rekruttere ca. 30 nye medlemmer samt 1 frivillig instruktør via projektet.

Projektperioden er 1. oktober 2015 - 15. december 2016.4. Nørrebro Taekwondo Klub

Rekruttering.

Nørrebro Taekwondo Klub har fået bevilget 75.000 kr. til projektet "Familiehjælperen".

Formål og målgruppe.
Projektet retter sig mod børnefamilier på Nørrebro, og formålet er at ruste foreningen til at fastholde og rekruttere børn og unge fra familier uden tilknytning til foreningslivet. 
Foreningen har mange års erfaring med at modtage og aktivere børn fra sårbare familier, men det kan være svært at fastholde børnene, da familiernes tilknytning ofte er svag.
Samtidig kan det være svært at sætte modtagelsen i system, når der kommer et enkelt barn af gangen.
Projektet vil udbygge samarbejdet med Helhedsplanen og Foreningsguiderne, så der arrangeres bestemte rekrutteringsdage, hvor flere familier møder op på én gang. Der bliver Åbent hus arrangementer, hvor de mest sårbare familier forsøges inddraget.
Denne måde at rekruttere "samlet" på vil efter projektperioden blive en del af foreningens kultur.    

Foreningen forventer at få ca. 75 nye medlemmer under 25 år og afholde 4 åbent hus arrangementer.

Projektperioden er 1. december 2015 - 30. november 2016.5. Roklubben Skjold

Rekruttering.

Roklubben Skjold har fået bevilget 71.250 kr. til projektet "Rekruttering af børn og unge til Roklubben Skjold".

Formål og målgruppe.
Projektets mål er at etablere en ungdomsafdeling. Målgruppen er børn og unge i alderen 12 - 18 år. 
Udover indlæring af forskellige roteknikker, vil deltagerne lære om sikkerhed på vandet og lære at vedligeholde kajakker og robåde. Herudover vil projektet indeholde uddannelse af nye instruktører og ledere til ungdomsafdelingen. Roningen skal foregå på Øresund, og de indendørs aktiviteter sker i Skjolds klubhus. Udenfor rosæsonen tilbyder projektet ro-spinning, pilates, styrketræning og gymnastik i klubhuset.
Foreningen har sideløbende et skolesamarbejde med Sølvgade Skole. Her forventer projektet at kunne rekruttere deltagere.

Foreningen forventer at få 20 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 1. januar 2016 - 31.december 2016.6. Boldklubben Skjold

Rekruttering.

Boldklubben Skjold har fået bevilget 6.000 kr. til projektet "Fodbold som valgfag i udskolingen på Kildevæld Skole".

Formål og målgruppe.
Foreningen har et skolesamarbejde med Kildevæld Skole. Gennem dette samarbejde forventer foreningen at kunne rekruttere nye medlemmer.
Målgruppen er elever fra 7., 8. og 9. klassetrin, og træningen foregår udendørs på Skjolds boldbaner, både morgen og eftermiddag. Foreningen forventer, at projektet munder ud i et fortsat samarbejde med Kildevæld Skole, så fodbold kan tilbydes som valgfag. Samtidig er samarbejdet kilde til rekruttering af spillere til foreningen.

Foreningen forventer at få 4 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 1. november 2015 - 13. juni 2016.7. Boldklubben Skjold

Rekruttering.

Boldklubben Skjold har fået bevilget 13.100 kr. til projektet "Fodbold, leg og læring i 3. klasse".

Formål og målgruppe.
Dette projekt er et skolesamarbejde mellem foreningen og Sortedams Skolen. Målgruppen er børn fra skolens 3. klassetrin, og udover at rekruttere børn til foreningen er målet at implementere fodbold som et fast skoletilbud. BK Skjold står for undervisning af skolens tre 3. klasser, der hver får undervisning i en dobbelttime pr. uge. Herudover deltager klasserne i udeskoleprojekt og fodboldundervisningen foregår bl.a. udenfor på BK Skjolds baner.

Foreningen regner med at kunne rekruttere 9 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 25. oktober - 15. februar 2016.

 

8. Boldklubben Skjold

Rekruttering.

Boldklubben Skjold har fået bevilget 25.125 kr. til projektet "Fodboldpatrulje, samarbejde mellem BK Skjold og Heiberg Skole".

Formål og målgruppe.
Projektet afvikles i samarbejde med Heiberg Skole og retter sig mod skolens 6. og 7. klassetrin samt tovholder-lærere. Herudover sekundært om indskolingselever. Foreningen tilbyder fodboldaktiviteter og forventer at uddanne 16 - 20 fodboldpatrulje ambassadører samt 2 lærere, der skal skabe interesse for lederarbejde i foreningen. Undervisningen foregår i skolegården 3 gange ugentligt.
Fodbold ambassadørerne forventes at bidrage til at skabe mere liv og bevægelse i skolegården - både fysisk og socialt.

Foreningen forventer at få 20 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 29. oktober 2015 - 1. juni 2016.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2015 et budget på 5.670.179 kr.

Det blev på Folkeoplysningsudvalgets møde 20. oktober 2015 besluttet, at midler fra Udviklingspuljen for børn og unge i 2015 skal finansiere 1.1 mio. kr. til nye initiativer (2015-0214011).
Der resterer herefter 2.217.337 kr. på puljens budget for 2015.

Der meddeles til dette møde 8 administrative bevillinger med et samlet forbrug på 348.915 kr.

Resterende midler efter FOU 20. oktober 2015    2.217.337 kr.
 Administrative bevillinger    348.915 kr.
 Rest på budget 1.868.422 kr. 

 

 

Mads Kamp Hansen

 

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1. Indstillingen blev godkendt.