7. Øvelokaleforeninger - gebyrmodel ( )

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage en model for brugerbetaling for brugen af øvelokaler.

 

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at brugerbetaling for øvelokaler i 2016 fastsættes konkret for hver øvelokaleforening:

 • Musik under jorden - 4.885 kr.
 • Sammenspilsforeningen - 4.430 kr.
 • Underjordisk Lyd - 3.729 kr.
 • Apeiron - 4.496 kr.
 • Bunkerbauer - 8.421 kr.
 • Gorilla - 12.729 kr.
 • Alt - 9.754 kr.
 • Ballader - 12.194 kr.
 • NV Unity - 19.192 kr.
 • Musikbunkeren - 17.848 kr.
 • Rytmisk Musik KBH - 31.713 kr.
 • Bedrock - 32.433 kr.
 • Musikforeningen Rusk - 20.917 kr.
 • MUVE - 12.011 kr.
 • Musikværftet - 5.625 kr.
 • Refshalen - 101.471 kr., og

2. at forvaltningen i løbet af foråret 2016 udarbejder en varig model for brugerbetalingen med virkning fra 2017.

 

Problemstilling

I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle indføres brugerbetaling på øvelokaleforeninger. Brugerbetalingen skal i årene 2016-2019 udgøre henholdsvis 300.000 kr., 400.000 kr., 500.000 kr. og 500.000 kr.

 

Løsning

Forvaltningen har samarbejdet med ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) om oplægget til en model for brugerbetaling i 2016.

ORA har i den forbindelse udarbejdet den indstillede model, jf. bilag 1. Modellen tager udgangspunkt i den enkelte forenings antal medlemmer set i relation til det lokaletilskud, foreningen modtager fra Københavns Kommune. Modellen indebærer, at den relative brugerbetaling falder, jo flere medlemmer foreningen har: Foreningerne er inddelt i intervaller med medlemstal fra 1-50, 51-100, 101-200, 201-300 og over 300.

 

Økonomi

Med den foreslåede model vil provenuet fra brugerbetalingen opfylde målet i Budget 2016.

 

Videre proces

Udvalgets beslutning meddeles øvelokaleforeningerne, og forvaltningen fortsætter arbejdet med at udarbejde en model for brugerbetaling med virkning fra 2017 og fremover.

 

Mads Kamp Hansen

 

                                        /Marianne Kruckow 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.