13. Eventuelt ( )

Beslutning

Peter Kjøller anmodede om, at Folkeoplysningsudvalget på sit næste møde behandler spørgsmålet om haller, der har ledige tider, som følge af at tiderne ikke afsættes til private borgere.