18. B-sag: Kommende sager ( )

Oversigt over planlagte sager på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.

 

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget.

 

Løsning

Folkeoplysningsudvalgets første møde i 2016:

  • Folkeoplysning 2020 - orientering om gebyrmodel for voksne foreningsmedlemmers brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune.
  • Revision af retningslinjer på folkeoplysningsområdet.
  • Folkeoplysningsudvalgets seminar 2016.
  • Udviklingspuljen for børn og unge.
  • Godkendelse af foreninger der søger lokaler.

 

Mads Kamp Hansen

 

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1. Indstillingen blev godkendt.