Mødedato
15-12-2015 16:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Omfordeling 2015 på voksenundervisningsområdet (2015-0234141)
5Status på flytning af aftenskoleundervisning fra private til offentlige lokaler (2015-0221874)
6Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede brugere - gebyrmodel (2015-0247999)
7Øvelokaleforeninger - gebyrmodel ( )
8Oplæg om revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysende aktiviteter i København (2015-0274951)
9Orientering om budget 2016 på folkeoplysningsområdet (2015-0276111)
10Ansøgning 2016 for voksenundervisningsområdet (2015-0264679)
11Ansøgning 2016 for børn- og ungeforeningsområdet (2015-0261400)
12Mødeplan 2016 for Folkeoplysningsudvalget (2015-0270241)
13Eventuelt ( )
14Anmodning om dispensation for tidsfristen for ansøgning om tilskud til lederkurser 3. periode 2015 (2015-0269659)
15B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2015-0242068)
16Frister for folkeoplysende foreninger 2016 (2015-0264843)
17B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2015-0268389)
18B-sag: Kommende sager ( )