Mødedato
13-09-2016 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om diskussion af medlems-, aktivitets- og tilskudsudvikling indenfor voksenundervisningsområdet og området for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (2016-0314184)
5Orientering om gennemgangen af FOF Københavns regnskabsmæssige forretningsgange og revision (2016-0236515)
6Gebyrmodel for voksne foreningsmedlemmers brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune - status (2015-0247999)
7Orientering om e-læring til foreninger om brand og redning (2016-0302960)
8Orientering om klager vedrørende fordeling af indendørstider 2016-18 (2016-0315293)
9Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2015 (2016-0305807)
10Godkendelse af medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for perioden september - december 2016 (2016-0301476)
11Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0249471)
12Eventuelt ( )
13Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2016 (2016-0249471)
14B-sag: Opsamling på spejder- og kulturundersøgelser fra 2009 (2016-0245706)
15B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler. September 2016 (2016-0295686)
16B-sag: Kommende sager ( )