Mødedato
13-03-2012 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Debatmøder om folkeoplysningspolitikken (2012-33930)
5Udvalgshøring - "Èn indgang for frivilligheden i København" (2012-33232)
6Faciliteter til folkeoplysende aktiviteter ved Energicenter Voldparken (2012-14411)
7Nøgletal for udvikling af aktivitetstilskud på folkeoplysningsområdet 1999 - 2012 (2012-33931)
8Bedre udnyttelse af foreningers egne eller lejede lokaler (2012-28218)
9Oversigt over tilskud til folkeoplysende foreninger 2012 (2012-26793)
10Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2012 (2012-12653)
11Retningslinjer for afgrænsning af folkeoplysende foreninger (2012-22088)
12Gigtskolens klage over tilbagebetalingskrav for manglende indhentelse af handicaperklæringer (2012-26601)
13Atelier Flamenco - Klage over tilskudstilsagn 2012 (2012-31719)
14Klage fra GI40 Hermes København over tildeling af tider på Bellahøj Svømmestadion (ny behandling) (2012-17852)
15Bevilling af særlige integrationsmidler (2012-19617)
16Udviklingspuljen for børn og unge (2012-25253)
17Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2012-25899)
18Foreninger, der kun søger om lokaler (2012-27564)
19Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2012 (2012-27705)
20FORTROLIG. (2011-36651)
21Brugerundersøgelse vedr. folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenundervisning (2011-140928)
22Kommende sager på FOU-mødet maj 2012 (2012-26062)
23Eventuelt