Mødedato
12-09-2017 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om idrætsvaneundersøgelse med fokus på børneidrætten i København (2017-0298490)
5Firmaidrættens anvendelse af faciliteter i Københavns Kommune (2017-0299324)
6Lønfakturering på voksenundervisningsområdet (2017-0067874)
7Aktivering af Royal Run (2017-0205873)
8Godkendelse af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger, perioden september - december (2017-0296115)
9Udviklingspuljen for børn og unge 2017 (2017-0261897)
10Eventuelt ( )
11B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0261897)
12B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0261897)
13B-sag: Godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2017-0216825)
14B-sag: Kommende sager ( )