10. Ansøgninger om tilskud fra de frivillige folkeoplysende foreninger for 2013 (2013-37269)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra kendte og nye foreninger for 2013.

Tidligere beslutninger

 

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender aktivitets- og driftstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2013 for 32 kendte foreninger, jf bilag 1. Samtlige 32 foreninger har indsendt deres ansøgning for 2013 efter ansøgningsfristen 1. juni 2012,
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender aktivitetstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2013 for 8 nye foreninger, jf bilag 2 og 2 a
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender regnskab for 2011 samt aktivitets-  og driftstilskud for 1. marts - 31. december 2013 for 3 kendte foreninger, jf bilag 3, og 
  4. at Folkeoplysningsudvalget i henhold til folkeoplysningslovens § 5 giver afslag til Road Racing Klub Vikings for 2013, idet  foreningens aktiviteter ikke foregår i Københavns Kommune.

Problemstilling

35 kendte og 9 nye foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2013.

 

Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8, tilskud til nye foreninger.

Løsning

1. 32 kendte foreninger indstilles til tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2013 (bilag 1).

 

Folkeoplysningsudvalget gav den 11. december 2012 disse 32 foreninger afslag på deres ansøgninger om tilskud for 2013, idet de ikke havde overholdt ansøgningsfristen 1. juni 2012. På samme møde blev der i økonomiafsnittet reserveret midler på budgettet til godkendelse af disse foreninger. I henhold til retningslinjerne for de frivillige folkeoplysende foreninger kan foreninger, som ikke overholder ansøgningsfristen, først komme i betragtning til tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2013.

 

2. 8 nye foreninger indstilles til tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2013 (bilag 2 og 2 a).

 

3. 3 kendte foreninger indstilles til aktivitetstilskud og driftstilskud for perioden 1. marts  – 31. december 2013 (bilag 3).

Disse 3 foreninger har ved en fejl i deres sidste rykkerbrev hverken fået oplyst en dato for endelig frist for aflevering af de manglende oplysninger, eller fået oplyst, at hvis de ikke overholdt fristen ville de ikke komme i betragtning med tilskud for 2013. Det manglende materiale er indkommet, og regnskab for 2011 og ansøgning for 2013 er blevet behandlet. 
Det skal derfor indstilles, at driftstilskuddet for disse 3 foreninger efter omstændighederne bør godkendes, da de vil kunne finansieres af ikke forbrugte midler for budgetåret 2013 eller fra opgørelsen over regnskaberne 2012.
Dog kan ingen af disse 3 foreninger få udbetalt tilskud for 2013, førend deres gæld for regnskabet 2011 er indbetalt.   
 

4. En ny forening indstilles til afslag, idet de ikke har aktiviteter i Københavns Kommune. Road Racing Klub Viking har i alt 91 medlemmer, hvoraf 28 er under 25 år. Foreningen benytter klubhus på gokartbanen på Kløvermarken til deres generalforsamlinger, møder og kurser. Derudover bruges adressen som opsamlingssted for klubbens medlemmer for fælleskørsel til og fra træning og løb bl.a. i Ishøj og i Malmø samt en række baner i Danmark. Gokartbanen på Kløvermarken kan ikke stille køretid til rådighed for foreningen af miljømæssige og banesikkerhedsmæssige årsager.  

  

Tilskuddene for de 43 godkendte foreninger vil blive anvist i 2 rater henholdsvis 15. marts og 15. juli 2013.   

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 11. december 2012 afsat følgende buffer til løbende sager i 2013 fordelt på grund- og aktivitetstilskud.

 

Aktivitets- og driftstilskud:

Budget (buffer) aktivitetstilskud                                           500.823 kr.

Buffer til de for sent indsendte ansøgninger                       626.734 kr.
Buffer i alt til aktivitetstilskud                                             1.127.557 kr.             
Buffer til driftstilskud                                                             391.241 kr.
I alt                                                                                     1.518.798 kr.

Indstilling akt.tilskud til de for sent indsendte                      606.395 kr. 
Indstilling akt.tilskud til de nye foreninger                              68.469 kr.
Indstilling akt.tilskud til de kendte foreninger                         42.287 kr.

Indstilling driftstilskud til de for sent indsendte                    391.241 kr.                                                                                         

Indstilling driftstilskud til de kendte foreninger                     138.268 kr.                                  

Rest                                                                                     272.138 kr.

Beløbet til lokaletilskud i bilag 1 og 3 på i alt 595.477 kr. er inkl. moms på 15 %.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Meddelelse vil ske pr. mail. Heri vil stå, at tilskuddene kan ses ved at logge på www.interbook.kk.dkMads Kamp Hansen

                                                                                    /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.