9. Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2013-39402)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til godkendelse af nye foreninger, der kun ansøger om lokaler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender 15 nye folkeoplysende foreninger, jf. tabel 1 nedenfor.

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. 15 foreninger har ansøgt om at blive godkendt som en folkeoplysende forening med henblik på at kunne få stillet lokaler til rådighed.


For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal foreningen opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysning, herunder krav til foreningens vedtægter.


Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder derfor vedtægter fra nye foreninger til godkendelse som en betingelse for, at foreningerne kan få anvist lokaler. Det er Folkeoplysningsudvalget, som skal godkende foreningerne.

Løsning

De 15 foreninger i tabel 1 indstilles til godkendelse som folkeoplysende foreninger, idet de opfylder folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser og retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune.

De ansøgende foreningers formål fremgår af bilag 1.

Tabel 1

Foreningens navn

Kategori

Antal medlemmer over 25 år

Antal medlemmer under 25 år

Nørrebro selvforsvars forening

Idræt

12

 

Københavns City Taekwondo

Idræt

30

70

Kriti

Kultur

5

 

Boldklubben Daggry

Idræt

3

12

CSKA Lokomotiv

Idræt

15

 

Ørestad Jokokan Karate Skole

Idræt

15

10

Fodboldklubben Havnen

Idræt

18

1

Bispebjerg tennisforening

Idræt

5

 

Korallen Boldklub

Idræt

1

12

Zigo

Idræt

25

20

Cosa Nostra

Idræt

15

 

Gospelkoret Oikos

musik

21

5

Copenhagen Cougars

Idræt

12

1

CPH Potentia

Idræt

20

 

Hvid Trane Tai Chi Chuan forening

Idræt

5

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Godkendte foreninger modtager adgangskode til Interbook og vejledning i elektronisk ansøgning om faciliteter.


Mads Kamp Hansen

                                                                                        /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt pånær for Ørestad Jokokan Karate Skoles vedkommende. Udvalget anmodede forvaltningen om at undersøge denne forenings tilknytning til Københavns Kommune nærmere, hvorefter den vil blive behandlet igen på næste møde.