1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:
Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Birthe Skaarup, Susanne Møller, Peter Thiele og Leslie Arentoft (ankom under behandlingen af pkt. 5).

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Kjeld Biering-Sørensen, Ole Sørensen, Anne Marie Hannberg, Peter Hollbaum Hansen, Charlotte Lorenzen og Charlotte Fledelius (som suppleant for Torben Schipper).

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Per Vandrup, Jan Barslev, Peter Bøgelund, Peter Mark Lundberg, Anders Gredal Berner og Charlotte Bach Thomassen.

Fra Forvaltningen:

Mads Kamp Hansen og Dennis Krabbe Sørensen (referent)

Følgende havde meldt afbud:

Torben Schipper, Muhammad Aslam, Basem Barakat, Poul Henrik Glasius og Kim Brynaa.

Fraværende uden afbud:
Simon Strange.
___

Dagsordenen blev godkendt.