Mødedato
12-03-2013 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2013 (2013-40177)
5Udviklingspuljen for børn og unge (2013-38049)
6Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2013-36300)
7Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2013-33279)
8Revision af retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge (2013-22696)
9Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2013-39402)
10Ansøgninger om tilskud fra de frivillige folkeoplysende foreninger for 2013 (2013-37269)
11Orientering om Amager Skatepark (2013-41768)
12Udpegning af repræsentant til prisuddelingsjury til Frivillighedens Dag 2013 (2013-23522)
13Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde april 2013 (2013-43413)
14Eventuelt