Mødedato
11-12-2012 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag om afgrænsningsbestemmelse for frivillige folkeoplysende foreninger (2012-178556)
5Afgrænsning af folkeoplysende foreninger (2012-176030)
6Tilbagekaldelse af godkendelse af hobbybetonede foreninger (udsat sag) (2012-150980)
7Tilsyn med handicaperklæringer på voksenundervisningsområdet 2011 (2012-137011)
8Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2012 (2012-145937)
9Behandling af ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2013 (2012-175774)
10Regnskaber for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2011 (2012-172351)
11Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2013 (2012-171938)
12Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler (2012-174741)
13Udviklingspuljen for børn og unge (2012-174327)
14Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2012-158550)
15Ændring af takster til tilskud til lederkurser i 2013 (2012-163272)
16Aktivitetsmedarbejder til Mimersparken (2012-179492)
17Anvendelse af uforbrugte midler
18Status vedr. børneattester og stamdata fra foreninger, der låner lokaler (2012-175076)
19Mødeplan 2013 for Folkeoplysningsudvalget (2012-176819)
20Kommende sager på FOU-mødet marts 2013 (2012-26062)
21Eventuelt