8. Tilbagekaldelse af godkendelse af FitnessDK-Tri som folkeoplysende forening (2011-133370)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til tilbagekaldelse af godkendelsen af FitnessDK-Tri som folkeoplysende forening.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller
  1. at Folkeoplysningsudvalget tilbagekalder godkendelsen af foreningen FitnessDK-Tri som folkeoplysende forening

Problemstilling

Foreningen FitnessDK-Tri blev d. 7. marts 2011 godkendt som folkeoplysende forening.

Et centralt element i godkendelsen som folkeoplysende forening er, at foreningen åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Dette formål opfylder FitnesssDK-Tri i sine vedtægter:
"Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse."

I praksis forvaltes medlemskabet på anden vis, idet man skal være kunde i FitnessDK for at kunne blive medlem af FitnessDK-Tri.

Løsning

I praksis opfylder FitnessDK-Tri ikke åbenhedskriteriet, da medlemskab af FitnessDK (et kundeforhold) er en forudsætning for at blive medlem af FitnessDK-Tri, jf. nedenstående fra FitnessDK's hjemmeside:


Det indstilles derfor, at godkendelsen af FitnessDK-TRI som folkeoplysende forening tilbagekaldes, idet der er afgivet urigtige oplysninger om foreningens åbenhed.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser. FitnessDK-Tri har søgt lokaler til svømning, men er ikke tildelt tider.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Folkeoplysningsudvalgets afgørelse til foreningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.