5. Ansøgninger om tilskud fra de frivillige folkeoplysende foreninger for 2011 (2011-128943)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra nye og kendte foreninger.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1.                  at Folkeoplysningsudvalget godkender aktivitetstilskud for perioden 1. september – 31. december 2011 for 3 nye foreninger  

Problemstilling

3 nye foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for perioden 1. september – 31. december 2011.

 

Løsning

1. 3 nye foreninger indstilles til aktivitetstilskud for perioden 1. september – 31. december 2011

(bilag 1).

 

Behandlingen af disse foreningers ansøgninger blev udskudt fra udvalgsmødet den 30. august 2011. Årsagen hertil var, at det ikke var muligt inden for tidsfristen at fremsende to rykkere for diverse manglende oplysninger, til brug for den endelige sagsbehandling af deres ansøgning.

 

  Forenings navn F.nr. Aktivitet Akt.tilskud Medl i alt Medl u/25 år

1

Lorania

26858

Rollespil

826

17 14

2

Dumarka Geska Afrika

27712

Idræt

5.576

91 71

3

Arbejder Skakforening 1904

28144

Idræt

118

51 2
             
  I alt aktivitetstilskud    

6.520

159 87
 

Tilskuddene for de 3 godkendte foreninger vil blive anvist i en rate omkring den 15. oktober 2011.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 7. december 2010 afsat følgende buffer til løbende sager i 2011 fordelt på grund- og aktivitetstilskud.

 

Aktivitetstilskud:

 

Budget (buffer) aktivitetstilskud                                              1.221.878 kr.

Tidligere bevillinger                                                                   864.607 kr.

Indstilling aktivitetstilskud på dette møde                                       6.520 kr. 

Rest for aktivitetstilskud 2011                                             350.751 kr.

Driftstilskud

 

Budget (buffer) driftstilskud                                                    563.616 kr.

Top Fight har trukket deres ansøgning 2011                           103.304 kr.

                                                                                               ---------------

Samlet buffer for driftstilskud 2011                                         666.920 kr.

 

                                                                                           

Tidligere bevillinger                                                                 649.157 kr.

 

Rest for driftstilskud 2011                                                      17.763 kr.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

 

         Mads Kamp Hansen                         

                                                           /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.