3. Meddelelser (2011-137193)

Beslutning

Mads Kamp Hansen redegjorde for konsekvenserne af skybruddet den 2. juli 2011. Der er ikke hjemmel til at udbetale tilskud, når aktiviteterne ikke har været afholdt. Peter Gorm foreslog, at der udvælges 4-5 foreninger af forskellig størrelse med henblik på at undersøge, hvor hårdt foreningerne bliver ramt, hvorefter emnet genoptages. Dette blev tiltrådt.

Mads Kamp Hansen redegjorde for, at tilskudsprocenten til egne eller lejede lokaler nedsættes fra 75 % til 70 % på grund af besparelser på området. Per Vandrup ønskede ført til referat, at han principielt er modstander af, at tilskuddet nedsættes på dette punkt.