Mødedato
10-12-2013 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Revision af Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik (2013-0253911)
5Ændring af retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2013-0185654)
6Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2013 (2013-0235578)
7Behandling af ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (2013-0254826)
8Orientering om tilsyn med Aftenskolen på Nørrebro (2013-0156807)
9Tilbagebetalingsplan for afvikling af NABO-Østerbro Folkeoplysningsforbunds gæld (2013-0255490)
10Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2013-0251732)
11Regnskaber for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2012 (2013-0249242)
12Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2014 (2013-0250626)
13Indførelse af loft over tilskud til lederkurser (2013-0252664)
14Godkendelse af foreninger, der søger om lokaler (2013-0255799)
15Udviklingspuljen for børn og unge (2013-0252373)
16Folkeskolereform og foreninger (2013-0254994)
17Fortsættelse af aktiviteter i Mimersparken frem til bemanding af legepladsen ultimo 2014 (2013-0247684)
18Finansiering af de Særlige Integrationsmidler i 2014 (2013-0249499)
19Mødeplan 2014 for Folkeoplysningsudvalget (2013-0250892)
20Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. marts 2014 (2013-43413)
21Eventuelt