Mødedato
10-09-2013 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag om retningslinjer og tilsyn (2013-0182051)
5Medlemsforslag om bevilling til Aftenskolernes Samråd (2013-0184050)
6Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets seminar 2013 (2013-0185394)
7Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2013-0183990)
8Ansøgninger om tilskud fra nye frivillige folkeoplysende foreninger for 2013 (2013-0182796)
9Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2013-0184073)
10Udviklingspuljen for børn og unge (2013-0182755)
11Markedsføring af Udviklingspuljen for børn og unge (2013-82948)
12Udvikling i aktivitetstilskud og medlemstal - frivillige folkeoplysende foreninger 1999-2013 (2013-0184645)
13Ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i København (2013-0185654)
14Tilbagebetalingskrav over for FOF/HOF København i forhold til Film+Teaterskolen Holberg (2013-0177166)
15Kriterier for midler til energirenovering september 2013 (Foreningspakken) (2013-0179808)
16Anmodning fra B.93 om en overgangsordning (2013-0184317)
17Orientering om klage over tildeling af tider i Ryparkens Skøjtehal (2013-0184506)
18Korrigering af tilbagebetalingskrav over for syv foreninger på Chokoladefabrikken (2013-0186402)
19Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde oktober 2013 (2013-43413)
20Eventuelt