Mødedato
10-03-2014 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Konstituering
4Velkomst til det nye Folkeoplysningsudvalg og præsentation af det folkeoplysende område
5Meddelelser
6Mødeplan 2014 for Folkeoplysningsudvalget (2013-0250892)
7Planlægning af Folkeoplysningsudvalgets møder 2014 (2014-0035840)
8Ansøgninger om tilskud fra nye frivillige folkeoplysende foreninger for 2014 (2014-0031375)
9Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0032562)
10Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2014-0032822)
11Godkendelse af foreninger, der søger om lokaler (2011-147533)
12Overgangsordning for tilskud til Østerbros Idrætsforening (2014-0034559)
13Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i april 2014 (2014-0039555)
14Eventuelt