Mødedato
08-09-2015 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2015-0186916)
5Høring af Folkeoplysningsudvalget over udkast til Kultur- og Fritidspolitk (2015-0201085)
6Ophævelse af skærpet tilsyn med MUVE (Musikforeningen Vesterbro) (2015-0021665)
7Godkendelse af tilskud 2015 til Børne- og Ungeforeninger (2015-0181265)
8Udviklingspuljen for børn og unge (2015-0169043)
9Eventuelt
10B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2015-0169043)
11B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i oktober 2015 (2014-0039555)