Mødedato
07-05-2012 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Forberedelse til Budget 2013 (2012-61954)
5Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2012 (2012-53550)
6Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2012-57102)
7Udviklingspuljen for børn og unge (2012-44884)
8Godkendelse af foreninger, der kun søger lokaler - maj 2012 (2012-55030)
9Retningslinjer for afgrænsning af folkeoplysende foreninger (2012-22088)
10Gigtskolens klage over tilbagebetalingskrav for manglende indhentelse af handicaperklæringer (2012-26601)
11Temadiskussion omkring partnerskaber (2012-56175)
12FORTROLIG. Tilsynssag forening (2011-36651)
13Tilskud til ny midlertidig skatefacilitet på Amager (2012-41459)
14Lukning af BOS (2012-61718)
15Overførsel af tilskud fra en aftenskole til en anden (2012-55794)
16Tro og love erklæring om indhentelse af børneattester (2012-56801)
17Kommende sager på FOU-mødet juni 2012 (2012-26062)
18Eventuelt