Mødedato
06-12-2011 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Omfordeling på voksenundervisningsområdet 2011 (2011-149469)
5Regnskaber for de frivillige folkeoplysende foreninger for 2010 (2011-151587)
6Behandling af ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2012 (2011-124828)
7Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2012 (2011-151602)
8Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger om lokaler (2011-164192)
9Forslag til udvalgsinitiativ: Projekt "Streetfodbold - et organiseret tilbud til unge" (2011-160348)
10Forslag til udvalgsinitiativ: DIF idrætsfrikommuneforsøg (2011-148499)
11Udviklingspuljen for børn og unge (2011-163140)
12Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2011-163908)
13Mødeplan for 2012 (2011-164454)
14Frister for folkeoplysende foreninger 2012 (2011-164028)
15Kommende sager på første møde i Folkeoplysningsudvalget i 2012 (2011-25665)
16Eventuelt