4. Opfølgning på folkeoplysningsudvalgets semimar 2012 (2012-121107)

Noter fra seminaret vedlægges til orientering. Seminaret evalueres.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager opsamlingsnotat (bilag 1) til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget holdt sit årlige seminar den 1. og 2. juni 2012, hvor en række emner blev diskuteret.

Løsning

Noter fra diskussionen fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med de områder, som udvalget beslutter.


Mads Kamp Hansen
                                                                    /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Per Vandrup bemærkede, at diskussionen på seminaret om gebyrer efter hans opfattelse ikke afspejles i notatet.