1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Leslie Arentoft, Bjarne Fey, Simon Strange, Susanne Møller (ankom under behandlingen af punkt 6) og Rikke Lauritzen (ankom under behandlingen af punkt 14).

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Poul Henrik Glasius, Peter Hollbaum-Hansen, Torben Schipper, Kjeld Biering-Sørensen, Anne Marie Hannberg, Charlotte Lorenzen og Ole Sørensen.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Per Vandrup (mødeleder), Anders Gredal Berner, Jan Barslev, Peter Mark Lundberg, Peter Bøgelund og Charlotte Bach Thomassen.

Tilforordnet fra handicaporganisationerne:

Michael Madsen.

Fra Kultur- og Fritidsforvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Anders Christensen og Dennis Krabbe Sørensen (referent)

Følgende havde meldt afbud:

Rikke Lauritzen, Susanne Møller, Birthe Skaarup, Muhammad Aslam og Basem Barakat.

Dagsordenen blev godkendt.