12. Debatmøder om Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik (2012-92887)

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at indkalde de folkeoplysende foreninger til debat om Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget tager programmet for debatmøderne til efterretning.    

Problemstilling

I forbindelse med udformningen af Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik besluttede Folkeoplysningsudvalget at indbyde de folkeoplysende foreninger til debat om politikken og dens udmøntning.

Løsning

På vegne af udvalget har forvaltningen indkaldt til to møder i efteråret 2012. For at sikre det bedst tænkelige forløb og resultat for møderne er foreningerne blevet inddelt i to grupper til de to møder:

1. møde: tirsdag den 11. september, kl. 17-19: Idrætsforeninger

2. møde: onsdag den 3. oktober, kl. 17-19: Aftenskoler og ikke-idrætslige foreninger

Debatmøderne vil blive afholdt i Kulturstationen Vanløse med en let forplejning undervejs.

Program for debatmøderne:
Målet med møderne er at sikre,

 • at folkeoplysningspolitikken bliver præsenteret
 • at foreningerne får mulighed for en grundig dialog med deres repræsentanter fra folkeoplysningsudvalget om politikken og dens udmøntning
 • at Folkeoplysningsudvalget får indblik i behov, ønsker og muligheder for folkeoplysningen i København

kl. 17:00     
Præsentation af folkeoplysningspolitikken
v/ Rikke Lauritzen

kl. 17:30
Mød din udvalgsrepræsentant
Dialog mellem udvalgets medlemmer og foreningerne

kl. 18:30
Respons og input fra grupperne til panel
Panel bestående af Folkeoplysningsudvalget

kl. 18:55
Afrunding
v/ Rikke Lauritzen

Efter Rikke Lauritzens præsentation af folkeoplysningspolitikken vil der være dialog mellem udvalgsmedlemmer og foreningerne i på forhånd inddelte grupper. De får i gruppen mulighed for at fordybe sig i den del af politikken, der er særligt relevant for de enkelte grupper. Udvalgsmedlemmerne fungerer som værter for grupperne. Afslutningsvis vil alle udvalgsmedlemmer få kendskab til de øvrige gruppers pointer og spørgsmål i en fælles paneldiskussion.

Grupperne vil blive endeligt inddelt, når deltagerlisten foreligger, idet ikke mindst det andet møde vil kunne have en blandet sammensætning, men udgangspunktet er følgende:

 • 1. møde
  Fodboldforeninger
  Øvrige boldspilsforeninger
  Danse- og gymnastikforeninger
 • 2. møde
  Aftenskoler
  Spejdere
  Kulturudøvende foreninger
  Politiske foreninger

 

 

 

Økonomi

Omkostningerne til mødet afholdes inden for udvalgets budget.

Videre proces

Debatmøderne afholdes.


Mads Kamp Hansen
                                                            /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.