7. Foreninger, der kun søger lokaler (2012-120593)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til godkendelse af nye foreninger, der kun ansøger om lokaler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender 10 nye folkeoplysende foreninger, jf. tabel 1 nedenfor.

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. 10 foreninger har ansøgt om at blive godkendt som en folkeoplysende forening med henblik på at kunne få stillet lokaler til rådighed.


For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal foreningen opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysning, herunder krav til foreningens vedtægter.


Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder derfor vedtægter fra nye foreninger til godkendelse som en betingelse for, at foreningerne kan få anvist lokaler. Det er Folkeoplysningsudvalget, som skal godkende foreningerne.

Løsning

De 10 foreninger i tabel 1 indstilles til godkendelse som folkeoplysende foreninger, idet de opfylder folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser og retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune.

tabel 1

Foreningsnavn

Foreningsnr.

Kategori

Forventet antal medlemmer 2012/13

Medlemmer under 25 år

Sport IF

24005

idræt

15

2

One Touch København

24006

idræt

27

25

BK Sjoller

24008

idræt

20

15

FC Fjordbold

24007

idræt

31

18

Tegne- og Maleklubben

24004

andet

29

16

Islands Brygges Familieidrætsforening

28268

idræt

70

38

Ungarnsgade United

24023

idræt

17

12

BK 11

28227

idræt

6

0

Hele vejen rundt

28228

idræt

42

25

FC Thors

24021

idræt

13

13

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Godkendte foreninger modtager adgangskode til fritidsportalen og vejledning i elektronisk ansøgning om faciliteter.

 

 
Mads Kamp Hansen

                                                                 /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.