16. Kommende sager

Oversigt over planlagte sager på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,  
  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget. 

Løsning

Folkeoplysningsudvalgsmøde den 23. oktober 2012:

  • Handicaperklæringer
  • Udviklingspuljen for børn og unge
  • Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler
  • Godkendelse af foreninger der kun søger lokaler
  • Evaluering af toårige fordelingsrunder for faciliteter

Økonomi

Intet.


Mads Kamp Hansen
                                                                            /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.