Mødedato
06-09-2012 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Opfølgning på folkeoplysningsudvalgets semimar 2012 (2012-121107)
5Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2011 (2012-112528)
6Omfordeling af tilskud (2012-126128)
7Foreninger, der kun søger lokaler (2012-120593)
8Udviklingspuljen for børn og unge (2012-113835)
9Tilskud til nye frivillige folkeoplysende foreninger for 2012 (2012-117582)
10Retningslinjer for afgrænsning af folkeoplysende foreninger, hobbyforeninger (2012-22088)
11Revurdering af tilskudsmodeller for aktivitetstilskud og driftstilskud (2012-110992)
12Debatmøder om Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik (2012-92887)
13Slutopgørelse i forbindelse med lukning af Blindes Oplysningsforbund (2012-121029)
14Analyse af foreningers brug af lokaler i klubhuse (2012-119047)
15Evaluering af reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge (2012-97905)
16Kommende sager
17Eventuelt