Mødedato
06-06-2017 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Orientering om bookingsystemet BRND (2017-0214412)
5Anmodning om dispensation for indhentelse af handicaperklæringer (2017-0215812)
6Folkeoplysningsudvalgets ønsker i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018 (2017-0210861)
7Analyse af aftenskolernes vilkår (2017-0208325)
8Inddragelse af foreningerne i Naturpark Amager (2017-0219149)
9Godkendelse af nye aftenskoler (2017-0223618)
10Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2016 (2017-0208768)
11Omfordeling voksenundervisning 2017 (2017-0195973)
12Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0195610)
13Idrætten i København – to rapporter om den københavnske idræt (2017-0214412)
14Eventuelt ( )
15B-sag: Godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, der søger lokaler. (2017-0216821)
16B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0195610)
17B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0195610)
18B-sag: Kommende sager ( )