1. Konstituering

Folkeoplysningsudvalget skal vælge formand og næstformand.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget blandt sine medlemmer vælger formand og næstformand.

Problemstilling

Udvalget skal blandt sine medlemmer vælge en formand og en næstformand, jf. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget § 1 (bilag 1).

Løsning

Udvalget vælger formand og næstformand.

Valget af formand ledes af forvaltningen, mens valget af næstformand ledes af den valgte formand.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Valget registreres i de relevante sammenhænge.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Rikke Lauritzen stillede op til posten som formand. Der var ingen andre kandidater og Rikke Lauritzen blev valgt enstemmigt.

Anders Gredal Berner stillede op til posten som næstformand. Der var ingen andre kandidater og Anders Gredal Berner blev valgt enstemmigt.