2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Caroline Stage Olsen, Christopher Røhl Andersen og Jakob Gorm.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

John Kalo, Kåre Emtoft, Ole Sørensen, Peter Hollbaum-Hansen, Stine Hejlesen, Torben Engberg og Vibeke Jessen.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Caroline Møller Jensen, Martin Duus, Peter Kjøller, Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Tilforordnede:

Elin Johansson og Henrik Bo Hansen.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Følgende havde meldt afbud:

Jonas Bjørn Jensen, Maria Frej og Susan Hedlund.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Dagsordenen blev godkendt.