12. Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler. Marts 2018 (2018-0062670)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til nye foreninger, der søger om lokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender 12 foreninger, der søger om godkendelse og lokaler, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at en forening skifter status til folkeoplysende forening.

Problemstilling

12 foreninger har søgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening med henblik på at få stillet lokaler til rådighed. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller alle 12 til godkendelse.  

Forvaltningen indstiller desuden at en forening skifter status til folkeoplysende forening.

Løsning

Godkendelse af 12 foreninger
En ansøgende forening skal opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København for at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter, der skal vedlægges ansøgningen.

Når en forenings ansøgning er komplet, meddeler forvaltningen en administrativ godkendelse, så foreningen kan søge tider og påbegynde sine aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De 12 foreninger i bilag 1 indstilles til godkendelse, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Ændring af en forenings status
Ikke-folkeoplysende foreninger kan i særlige tilfælde anvende kommunale lokaler i henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København afsnit 5.5, kategori 9, "foreninger og projekter, der er støttet af Københavns Kommune, men ikke er godkendt som folkeoplysende forening."

En af disse foreninger, Bulgarsk Skoleforening, har søgt om og opfylder kriterierne for godkendelse som folkeoplysende forening. Foreningen har administrativt fået meddelt den ændrede status.

Afslag på ansøgninger
Til orientering har følgende foreninger fået afslag på godkendelse som folkeoplysende forening:

  • Aktive Ingeniører - har ikke et folkeoplysende formål.
  • NCD Petersens Drenge - størstedelen af medlemmerne er bosiddende i anden kommune.
  • TransAktion - har ikke et folkeoplysende formål.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Udvalget anmodede forvaltningen om yderligere redegørelse vedrørende foreningerne PACT - Psysical Activity after Cancer Treatment og Proof of Life. Beslutningen om endelig godkendelse af disse to foreninger blev udsat til udvalgets møde i april.

Med denne ændring blev indstillingen godkendt.