16. B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. KØS Sejlsport

KØS Sejlsport har søgt om tilskud på 50.000 kr. til projekt "Renovation af ældre ungdomssejljoller". Projektets formål er at renovere diverse joller og master.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da Udviklingspuljen for børn og unge ikke støtter drift og vedligehold. 

2. Internationalt Forum

Internationalt Forum har søgt om tilskud på 49.500 kr. til projekt "Relancering af Spanskskolen".
Projektets formål er at relancere spanskskolen, der indtil for et års tid siden har været en af foreningens kerneaktiviteter.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da forvaltningen ikke skønner, at der er et reelt udviklingsperspektiv i at genoptage en aktivitet, der for forholdsvis kort tid siden var en del af foreningens udbud af aktiviteter.

3. Legat ansøgning

En kommende Bachelor-studerende i Fine Arts har søgt om tilskud på 19.000 USD fra Udviklingspuljen for børn og unge. Beløbet skal bruges som støtte til uddannelse på Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt ansøger afslag, da formålet ikke understøttes af puljen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

    

    

 

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Punktet blev godkendt umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.