7. Program for Folkeoplysningsudvalgets studietur 2018 (2018-0053133)

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger oplæg til studietur den 20-21. april 2018 for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter og vælger indhold i program for studietur den 20-21. april 2018.

Problemstilling

Forvaltningen har i mødeplanen for 2018 indarbejdet en studietur for udvalget.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget tager på studietur til Aalborg den 20-21. april 2018.

Forvaltningen har været i dialog med Aalborg Kommune. På den baggrund kunne mulige emner til besøg/debat være:

  • Vestre Fjordpark (renoveret friluftsbad, vandaktiviteter m.m.).
  • Fokus Folkeoplysning (nyt folkeoplysningshus).
  • Rollespils-/aftenskolehus.
  • Vodskov Hallen (omdannelse af idrætshal til lokalt forenings- og kulturhus).
  • Ungdomspolitisk Hus.
  • Street Mekka.
  • Generel drøftelse af fritidspolitik (herunder f.eks. gebyrordning og lokaletilskudsmodel på voksenundervisningsområdet).
  • Forvaltningsstruktur (samskabelse med civilsamfund).
  • DUKA Event (samarbejde mellem de uniformerede korps i Aalborg).

Herudover afholdes ordinært udvalgsmøde i forbindelse med studieturen, ligesom forvaltningen i lighed med tidligere år kan afholde oplæg om årets budgetforhandlinger.

Forvaltningen forventer, at der vil være afgang fra Kastrup fredag morgen den 20. april og hjemkomst til Kastrup omkring kl. 18-19 lørdag den 21. april.

Økonomi

Studieturen afholdes indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Videre proces

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser færdiggør forvaltningen programmet for studieturen.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Udvalget drøftede forvaltningens oplæg. Søren Hemmingshøj fremsender på vegne af foreningerne ønsker til studieturens indhold.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Udvalget besluttede at tage på studietur til Aalborg den 20-21. april 2018. Forvaltningen modtager foreningernes ønsker og færdiggør programmet for studieturen.