4. Velkomst til det nye Folkeoplysningsudvalg og præsentation af det folkeoplysende område (2018-0050370)

Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget introduceres til folkeoplysningsområdet og udvalgsarbejdet.

Sagsfremstilling

 

"Velkomstpakke":

Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden (bilag 1).

Faktaark (bilag 2).

"Hvad er folkeoplysning? Fem videosvar" (Dansk Folkeoplysnings Samråd).

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge.

Retningslinjer for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

Folkeoplysningsloven.

Invitation til kursus om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget (bilag 3).

Beslutning

Forvaltningen bød velkommen og gennemgik hovedtrækkene i folkeoplysningsområdet.