5. Meddelelser

Sagsfremstilling

Udvalgets mulighed for at udpege en tilforordnet til Ungdomsskolens bestyrelse.

Forvaltningen orienterer om situationen vedrørende Copenhagen Lions.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  • Muligheden for at udpege en tilforordnet til Ungdomsskolens bestyrelse. Udvalget udpegede Caroline Møller Jensen som tilforordnet til Ungdomsskolen. 
  • At de opdaterede persondataregler, som træder i kraft den 25. maj 2018, også har virkning for foreninger og aftenskoler. I den anledning har Dansk Ungdoms Fællesråd, og Danmarks Idrætsforbund og DGI udgivet vejledninger, som forvaltningen henviser til i foreningernes arbejde med persondata. Foreninger afleverer også data til Københavns Kommune. Forvaltningen informerer foreningerne om retningslinjer for aflevering af data til Københavns Kommune. 
  • Status vedrørende Copenhagen Lions.